Gevangen

Het gemeentehuis van Oegstgeest is in vroeger tijden een psychiatrisch ziekenhuis geweest, het Sanatorium Rhijngeest ofwel de Jelgersma kliniek.